Capaciteit

Sinds 2010 maakt Vlaanderen extra middelen vrij met het oog op het uitbreiden van de beschikbare plaatsen in het basisonderwijs. Deze middelen werden toegekend op basis van de noden die vanuit de lokale onderwijsverstrekkers werd aangeleverd.

Capaciteitsmiddelen in 2016
25,675,429 totaal Vrij onderwijs
2758 totaal Aantal plaatsen via nieuwe projecten
9,242,376 totaal Gemeentelijk onderwijs
1186 totaal Aantal plaatsen via nieuwe projecten
Type VRIJ ONDERWIJS AANTAAL PLAATSEN VIA NIEUWE PROJECTEN GEMEENTELIJK ONDERWIJS AANTAL PLAATSEN VIA NIEUWE PROJECTEN
Antwerpen 10.659.658 € 484 6.373.842 € 496
Brussel 4.655.000 € 466
Edegem 650.000 € 325
Gent 1.364.300 € 158 1.135.700 € 240
Grimbergen 1.032.035 € 132
Halle 540.500 € 194
Machelen 237.833 € 44 447.834 € 100
Mechelen 724.917 € 315
Meise 400.000 € 59 600.000 € 150
Schoten 1.436.186 € 229
Sint-Niklaas 2.000.000 € 214
Sint-Pieters-Leeuw 1.160.000 € *
Tienen 500.000 € 98
Wemmel 315.000 € 40 685.000 € 200
* dit betreft een verhoging en creëert geen extra plaatsen. Initieel worden in dit capaciteitsproject reeds extra plaatsen voorzien.

Om een goed zicht te krijgen op de capaciteitsnoden de eerstvolgende jaren, ontwikkelde de Vlaamse Overheid in 2015 een capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs. Op basis van deze objectieve data (over vraag- en aanbodzijde) kende de Vlaamse Regering in 2016 voor het eerst capaciteitsmiddelen toe voor een driejarige periode (2016-2018).