Communicatie, sensibilisering en adviesverlening

Schoolbouwformule

Schoolbouwformule "Schoolbouwformule" organiseert op regelmatige tijdstippen thematische workshops en richt zich rechtstreeks tot alle actoren binnen de bouw of renovatie van schoolgebouwen.
De workshops laten de bezoekers kennis maken met de onafhankelijke visie van experts die dagelijks werken aan de school voor de toekomst. Kennis en concrete cases worden met elkaar geconfronteerd.
AGION participeert als neutrale kennispartner aan Schoolbouwformule.

In 2016 werden workshops georganiseerd over:

 • Multifunctionele schoolgebouwen: meer dan gewoon ruimte delen.
  Multifunctioneel is breder dan de ruimte delen. Het gaat over het verbreden en versterken van de leer- en leefomgeving. Over het brede leren. Het concept van de multifunctionele school moet een hefboom zijn voor het onderwijs van de toekomst. Ruimte moet afgestemd worden op de competenties die nodig zijn voor het onderwijs zelf en het moet gekoppeld zijn aan het pedagogisch verhaal. De multifunctionele school is een schakel in de opbouw van de samenleving.

 • Gefaseerde (ver)bouw- en renovatieprojecten. Een pleidooi voor een planmatige aanpak.
  Een (ver)bouw- of renovatieproject zal pas slagen wanneer het uitgevoerd wordt aan de hand van een nauwkeurig uitgewerkt plan van aanpak bedacht door een multidisciplinair schoolbouwteam met een ruime sociale, pedagogische en bouwtechnische visie op de lange termijn.
Website AGION

Website Agion AGION vernieuwde zijn website naar de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid en voegde een uitgebreide rubriek met mooie praktijkvoorbeelden inzake scholenbouw toe.
In deze rubriek kan je schoolbouwprojecten opzoeken per provincie, onderwijsniveau en specifiek kenmerk zoals DBFM, Passief, Nieuwbouw of Renovatie. AGION vult de rubriek regelmatig aan.
De startpagina van de AGION-website bevat een kaart waar je maandelijks de meest recente investeringen van AGION in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan raadplegen.
Neem een kijkje op de vernieuwde webstek.

Focus op Scholenbouw
Focus op Scholenbouw nieuwsbrief In 2013 lanceerde AGION een digitale nieuwsbrief ‘Focus op scholenbouw’.

De nieuwsbrief heeft tot doel:

 • actief en gericht te communiceren
 • actuele informatie aan te bieden aan onze doelgroep
 • de doelgroep te wijzen op belangrijke wijzigingen, beslissingen, evoluties van de organisatie
 • dringende berichten te verspreiden
 • bij te dragen tot een positief imago van het agentschap

In 2016 verstuurde AGION drie nieuwsbrieven in februari, juni en november.

KennisPunt Scholenbouw

Ook in 2016 bouwde AGION zijn KennisPunt Scholenbouw verder uit. Het documentatiecentrum bevat een omvangrijke collectie aan scholenbouwliteratuur en goede praktijkvoorbeelden.
De uitbouw en het permanent beheer van het KennisPunt Scholenbouw kadert in de adviserende, ondersteunende en begeleidende rol die AGION wil vervullen voor haar klanten, inrichtende machten en bouwteams. Ook studenten en onderzoekers kunnen gebruik maken van de uitgebreide collectie van boeken, tijdschriften, artikels, wetenschappelijke rapporten en onderzoeksmateriaal over het thema scholenbouw.

HET MATERIAAL ROND SCHOLENBOUW IS ONDERVERDEELD IN VERSCHILLENDE THEMA’S:
 • Schoolarchitectuur en scholenbouwbeleid.
 • Verder bevat het Kennispunt informatie over:
  • de overheidsfinanciering van scholenbouw
  • literatuur met betrekking tot beleidsmonitoring van schoolgebouwen,
  • de normering en de regelgeving.
  • de planning van schoolgebouwen, het gebruik en de evaluatie ervan

De collectie bevat boeken, tijdschriften, artikels, wetenschappelijke rapporten, onderzoeksmateriaal, multimediamateriaal, etc. Al het materiaal rond scholenbouw is opgenomen in een digitale databank.
De afdeling Kennis en Advisering ontvangt jaarlijks meer dan 100 inhoudelijke vragen van inrichtende machten, directieleden, architecten, lokale besturen, studenten en andere betrokken actoren. Deze vragen hebben betrekking op allerhande thema’s zoals ontwerprichtlijnen, systeembouw, toegankelijkheid, energie en akoestiek.
AGION volgt de evoluties in schoolinfrastructuur op de voet en zorgt voor een constante en verdere uitbouw van expertise rond kwalitatieve scholenbouw.

Instrument voor Duurzame Scholenbouw

IDS Cover Het GO! en AGION lieten in 2009 een praktische leidraad voor de integrale aanpak van duurzaamheid bij scholenbouw ontwikkelen. Het Instrument voor Duurzame Scholenbouw. “Naar een inspirerende leeromgeving - Instrument voor duurzame scholenbouw” laat de bouwheer toe om zijn ambitieniveau te bepalen en te bewaken van voorontwerp tot ingebruikname. Het instrument is een zelfsturend handboek in drie delen. In het najaar van 2016 actualiseerden AGION en GO! dit instrument volgens de regelgeving en de aanbevelingen van dat moment.

Pimp je speelplaats

Speelplaatsen van Vlaamse scholen zijn vaak grijs, saai, verhard en zelden open voor gebruik door de buurt. ‘Pimp je speelplaats’ wil schoolspeelplaatsen boeiender en natuurlijker maken.
Groene en veelzijdige speelplaatsen dragen o.a. bij aan de gezondheid van de leerlingen, verminderen het pestgedrag, ontkiemen actief burgerschap en engagement.
In 2016 lanceerde het projectteam van ‘Pimp je speelplaats’ voor het 2de jaar op rij een oproep aan de scholen om zich kandidaat te stellen voor 4000 euro projectsteun voor een groene speelplaats. Meer dan 200 scholen in Vlaanderen en Brussel gaven gevolg aan de oproep. Er werden 25 laureaten geselecteerd. AGION maakt deel uit van de stuurgroep ‘Pimp je speelplaats’ en zetelde in de jury.
Eind november 2016 werd ‘Pimp je speelplaats 3.0’ gelanceerd.