DBFM

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).
Het publiek-privaat investeringsprogramma voor scholenbouw ‘Scholen van Morgen’ is goed voor 182 projecten, meer dan 200 nieuwe of grondig gerenoveerde schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel en een investering van ongeveer 1,5 miljard euro. Meteen is dit het grootste publiek-private scholenbouwprogramma in Europa van de afgelopen jaren.
De DBFM-vennootschap 'Scholen van Morgen' is een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse overheid en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis.

DBFM

De DBFM-vennootschap 'Scholen van Morgen' staat in voor:

Design - het ontwerp

Build - de bouw

Finance - de financiering

Maintain - het eigenaarsonderhoud van de scholen gedurende 30 jaar


In ruil hiervoor betaalt de betrokken inrichtende macht aan de DBFM-vennootschap gedurende 30 jaar vanaf de voorlopige oplevering per kwartaal een prestatiegebonden beschikbaarheidsvergoeding. Na de periode van 30 jaar wordt de inrichtende macht eigenaar van de schoolinfrastructuur.

AGION

  • geeft advies in ontwerpfase en goedkeuring na aanbesteding bij de individuele DBFM-projecten.
  • betoelaagt een percentage van de beschikbaarheidsvergoeding die de inrichtende macht aan de vennootschap moet betalen gedurende 30 jaar vanaf de voorlopige oplevering.
  • betoelaagt de onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs voor de begeleiding van hun inrichtende machten in het kader van het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’.
182 individuele projecten

Door de verlaging van het BTW-tarief op scholenbouw kwam er 160 miljoen euro extra investeringsruimte vrij binnen het programma Scholen van Morgen.

165 initiële projecten
+
17 extra projecten dankzij verlaging BTW-tarief
=
182 totaal aantal DBFM-projecten
182 individuele scholenbouwprojecten
200 schoolgebouwen
707.000 m2 totale gebouwoppervlakte
125.000 leerlingen

Verspreid over alle onderwijsnetten:

117 projecten vrij gesubsidieerd onderwijs
29 projecten officieel gesubsidieerd onderwijs (waaronder 3 provinciale scholen)
36 projecten Gemeenschapsonderwijs

Het DBFM-programma telt acht passiefscholen.
‘Scholen van Morgen’ focust zich op nieuwbouw en substantiële renovatie van verouderde schoolgebouwen. De gemiddelde gebouwoppervlakte van een DBFM-project bedraagt 3 890 m2.
De DBFM-projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen. Met het DBFM-programma worden in meer dan 100 verschillende Vlaamse steden of gemeenten nieuwe scholen gebouwd. De steden met het grootst aantal projecten binnen ‘Scholen van Morgen’ zijn Antwerpen (10), Kortrijk (8), Gent (8), Vilvoorde (7), Hasselt (5) en Roeselare (5).

x
  • 0 DBFM projecten
  • 1 DBFM project
  • 2 DBFM projecten
  • 3 DBFM projecten
  • 4 DBFM projecten
  • meer dan 4 DBFM projecten
Aantal projecten per provincie

Kaart aantal projecten per provincie
76 projecten basisonderwijs
73 projecten secundair onderwijs
30 projecten zowel basis als secundair onderwijs
2 projecten internaten
1 project centrum voor Volwassen Onderwijs

Meer dan 60 verschillende architectenbureaus en een 10-tal aannemersconsortia ontwerpen, bouwen en onderhouden de DBFM-projecten.

Stand van zaken 2016
163 projecten beschikken reeds over een bouwvergunning
160 projecten werden aanbesteed
149 initiële individuele DBFM-contracten
+
10 individuele DBFM-contracten ondertekend in 2016
=
159 totaal aantal individuele DBFM-contracten

In 2016 werd volop gebouwd op 132 werven en werden maar liefst 88 projecten volledig opgeleverd. Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in scholenbouw en nog nooit werden zoveel nieuwe scholen geopend als in 2016.

48 werven zijn nog effectief operationeel
5 projecten bevinden zich in de aanbestedingsfase
2 projecten bevinden zich in de vergunningsfase

De 17 extra projecten in het kader van de inbreiding van het programma bevinden zich in de opstartfase. Eind 2016 zijn reeds 110 DBFM-projecten volledig opgeleverd, goed voor een totale gebouwoppervlakte van ruim 425.000 m² of ongeveer 8.000 lokalen.

x
In 2016 werden 84 nieuwe DBFM-scholen effectief in gebruik genomen, wat het totaal op 106 brengt. In december werd met de vrije basisschool De Horizon in Zwevezele de 100ste School van Morgen officieel opgeleverd.
Het programma zit dus ruim over de helft. Op minder dan 3 jaar tijd werden meer dan 100 scholen gebouwd.
In 2017 worden volgens de planning van Scholen van Morgen nog een 40-tal bijkomende schoolbouwprojecten volledig opgeleverd.