Masterplan Scholenbouw

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2015 de conceptnota goed van het Masterplan Scholenbouw 'Samen bouwen aan een sterke schoolpatrimonium'.

Conceptnota
Uitrol masterplan 2016
Vereenvoudiging subsidieprocedures

De raad van bestuur van AGION besliste in het voorjaar 2016 om enerzijds de vele afwijkende subsidieprocedures voor het vrij gesubsidieerd onderwijs aan te passen en anderzijds de algemene dossierbehandeling voor reguliere schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs te vereenvoudigen. De hervormingen gingen in vanaf 1 juli 2016.
De dossierbehandeling werd hervormd met een vereenvoudiging met verminderde planlast voor de onderwijsverstrekkers.

13 afwijkende uitzonderingsprocedures voor het vrij gesubsidieerd onderwijs
->
8 afwijkende uitzonderingsprocedures voor het vrij gesubsidieerd onderwijs
Het reglementair kader voor de huursubsidies werd volledig uitgewerkt zodat AGION in september 2016 een eerste oproep kon lanceren voor huursubsidiedossiers

Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kon zich tot en met 31 december 2016 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen. Voorheen was de huurmogelijkheid enkel voorzien in het kader van capaciteitsprojecten die gelegen waren in enkele erkende capaciteitsgemeenten.
Lees meer over de modaliteiten van deze nieuwe financieringswijze.

35 scholen krijgen een huursubsidie
9775 leerlingen
2030 plaatsen bijkomend in de klas
x
AGION bereidde het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma voor en in 2016 werd hiervoor een nieuw decreet goedgekeurd

In dit nieuwe DBFM-programma zullen de scholen rechtstreeks en sterker betrokken worden. Zo zullen zij van bij de start van de aanbestedingsprocedure mee participeren. Schoolbesturen zullen zelf verantwoordelijk zijn voor de procedure die moet leiden tot de aanduiding van een private partner.
De DBFM-aanpak blijft behouden. Eén of meer schoolbesturen plaatsen het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (gedurende 30 jaar) van verschillende schoolbouwprojecten in de markt. Een private partner (bestaande uit een groep van een financier, ontwerper en aannemer) stelt zich kandidaat om verschillende schoolbouwprojecten te realiseren en gedurende 30 jaar te onderhouden. Daartegenover ontvangt de private partner een beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van 30 jaar.
In het voorjaar van 2017 lanceerde minister Crevits de oproep voor indiening van een cluster van DBFM-bouwdossiers via het nieuwe project specifieke DBFM-investeringsprogramma voor schoolinfrastructuur.

In het kader van multifunctionaliteit startte AGION met de opvolging van verschillende multifunctionele scholenbouwprojecten zodat lessen kunnen getrokken worden uit mogelijke concrete aandachtspunten

De overheidsmiddelen en de ruimte in Vlaanderen en Brussel worden steeds schaarser om kwalitatieve infrastructuur te realiseren om aan vrije tijd, sport, cultuur of spel te doen.
Het slim delen van schoolinfrastructuur kan hier één van de oplossingen zijn. Verschillende ruimtes in schoolgebouwen staan 's avonds, tijdens het weekend en in de schoolvakanties vaak leeg en kunnen dus opengesteld worden voor gebruik door (verenigingen uit) de buurt.
AGION wil multifunctionaliteit en het medegebruik van schoolgebouwen stimuleren. Informeren en sensibiliseren is hierbij een belangrijke taak voor AGION. AGION bestudeert sinds eind 2016 een 15-tal multifunctionele scholenbouwprojecten in Vlaanderen. Op basis van deze studie kunnen er relevante lessen geleerd worden op vlak van regelgeving, subsidiëring en praktijkimplementatie. Ook de ‘Verenigde Verenigingen’ wil scholen (en verenigingen) helpen en aanmoedigen om hun schoolinfrastructuur open te stellen voor de buurt.
Daartoe organiseerde de ‘Verenigde Verenigingen’ in 2016 twee excursies naar Gentse scholen over het slim delen van schoolinfrastructuur en bieden ze via de Wegwijzer een gids aan die scholen kunnen raadplegen als ze vragen hebben of aan de slag willen gaan rond gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur. De Wegwijzer is thematisch opgevat, zo worden telkens administratieve, financiële, organisatorische en technische aspecten apart behandeld.

AGION participeerde ook aan de opvolging van de projectoproep voor de cofinanciering van aanpassingswerken en exploitatiekosten van schoolsportinfrastructuur. Dit is een gezamenlijk initiatief van de beleidsdomeinen sport en onderwijs

Lokale sportverenigingen kunnen buiten de schooluren nog te weinig gebruik maken van de sportinfrastructuur in Vlaamse scholen. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen aanzetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes vlotter en meer open te stellen voor lokale sportclubs.
De Vlaamse Regering wil de drempels voor de scholen wegnemen en hen een duwtje in de rug geven. Ook voor de scholen is er een voordeel: de samenwerking met sportclubs betekent extra (huur)inkomsten en de leerlingen profiteren mee van de bijkomende investeringen en verbeteringen aan de sportaccommodatie op school.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters stelden in het najaar 2016 voor deze projectoproep 2.370.000 euro beschikbaar.

2,370,000 euro werd beschikbaar gesteld

Scholen konden zich tot 16 december 2016 kandidaat stellen. In april 2017 kende de Vlaamse Regering aan 53 scholen middelen toe om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen.

x

Oost-Vlaanderen

Naam aanvragerTotale subsidie
vzw Diocesaan schoolcomité Sint-Niklaas126000
VLOT Lokeren136884
Leiepoort Deinze53464
Schoolbestuur KSRD vzw (Driesprong)60556
Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Gregorius160219
GBS De Bosrank Zingem31690
Sint Hendrik Deinze86696
GO! Atheneum Erasmus De Pinte105014
GO! Atheneum Herzele - Scholengroep 20222500
Katholieke scholen regio Kaprijke - Lembeke101656
Bernarduscollege Oudenaarde106998
Scholengroep 19 Dender Aalst200000
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Sint-Niklaas8100
Sint Maarten campus Beveren8329
Sint-Franciscusinstituut Melle3845
x

West-Vlaanderen

Naam aanvragerTotale subsidie
GO! KTA Brugge183981
Vrije basisschool De Leeuw Zedelgem46900
Scholengroep Sint-Michiel Roeselare119640
Stedelijke basisschool Roeselare26322
Heilig Hartcollege Waregem123720
vzw KaBuSOK Kortrijk2128
Vrije Middelbare School Roeselare17385
Basisschool De Ark Oeken4500
GBS Klavertje4 Moorslede9173
Buso Gits30000
BuBao Dominiek Savio Instituut Gits 23574
Secundaire school Spermalie BuSO & GON9000
x

Antwerpen

Naam aanvragerTotale subsidie
GO! Technisch Atheneum Kapellen199584
VBS Sint-Lutgardis Antwerpen39548
BS Plantijntje Borgerhout186851
Lagere school Andreus Vesalius Edegem81817
Buysleden Atheneum campus Caputsteen Mechelen77958
Stedelijk onderwijs Antwerpen - Rodestraat131438
GS De Duizendpoot Meerhout30000
Stedelijk onderwijs Antwerpen - Quellinstraat11438
Vrij Onderwijs Westerlo en omgeving1539
Sint-Lutgardisschool campus KVO Merksem25284
Stedelijke onderwijs Antwerpen- Van Maerlantstraat9038
x

Limburg

Naam aanvragerTotale subsidie
Stedelijke basisschool Kermt139740
Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt109008
KaSo Maaseik-Kinrooi130000
GO! middenschool Mercurius Lommel196106
Katholiek basisonderwijs Boekt Heusden Zolder10595
Scholengroep 12 Adite GO! campus Russelberg Tessenderlo16000
x

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naam aanvragerTotale subsidie
Instituut Anneessens-Funck Brussel21845
Go! Atheneum Anderlecht5688
GO! Atheneum Etterbeek1733
x

Vlaams-Brabant

Naam aanvragerTotale subsidie
Heilig Hart Lyceum Heverlee138876
Sint-Jozefscollege Aarschot35400
Gemeentebestuur Boutersem28068
GO! Atheneum Keerbergen208899
GO! Atheneum Leuven150000
GO! Freinetschool de Appeltuin Leuven2628
In 2016 werd het eerste rapport van AGION gepresenteerd over de passiefscholen met eerste tussentijdse resultaten en een aantal beleidsaanbevelingen

Cover rapport passiefscholen In 2007 lanceerde de vorige Vlaamse Regering het pilootproject passiefscholen. Passiefscholen zijn energiezuinige schoolgebouwen. Met dit project wil de Vlaamse overheid scholen sensibiliseren voor energiezuinig bouwen en onderzoeken in hoeverre passiefbouw toepasbaar is op schoolinfrastructuur. Een 20-tal scholen werd geselecteerd om passief te bouwen. Met de oplevering van de eerste 8 pilootscholen in Bilzen, Bocholt, Etterbeek, Heusden-Zolder, Kalmthout, Londerzeel, Wuustwezel en Zwevegem zijn de eerste tussentijdse resultaten bekend (status 2015).


Zo zal in de toekomst de huidige wachtlijst voor het gesubsidieerd onderwijs grondig gescreend worden. Het komt er op aan om eerst de vele uitzonderingsprocedures te beperken en te verstrengen om alvorens de standaarddossiers op de wachtlijst te kunnen aanpakken.
De capaciteitsmiddelen worden in de reguliere uitgaven geïntegreerd en elke 3 jaar levert de capaciteitsmonitor prognoses aan over de vraag- en aanbodzijde van de capaciteitsproblematiek.
Alternatieve financiering blijft noodzakelijk om de grote behoefte aan moderne schoolinfrastructuur effectief aan te pakken. Naast de nieuwe specifieke DBFM-projecten moet ook de piste van de huur(subsidie)mogelijkheden versterkt worden, niet enkel in capaciteitsgebieden, maar in alle andere Vlaamse gemeenten. De focus op de schoolgebouwen van de toekomst gaat van multifunctionaliteit over toegankelijkheid, duurzaam en energiezuinig bouwen tot kwaliteitsvolle didactische uitrusting.
De overheid informeert, stimuleert en sensibiliseert scholen om aandacht te hebben voor goede planningen en kostenefficiënt bouwen. Via verschillende kanalen informeert AGION de schoolbesturen over deze diverse thema’s.