Passiefscholen

De Vlaamse overheid lanceerde in mei 2007 het pilootproject passiefscholen.

10 projecten basisonderwijs
8 projecten secundair onderwijs
1 project Centrum voor Volwassenen Onderwijs

Binnen het pilootproject worden er 19 Vlaamse passiefscholen gebouwd verspreid over alle provincies en onderwijsnetten. Het gaat om 10 scholen van het basisonderwijs, 8 scholen in het secundair onderwijs en 1 centrum voor volwassenenonderwijs. De scholen vertegenwoordigen samen een bouwoppervlakte van 65.000 m2.
Voor een passiefschool kunnen de bouwkosten hoger liggen door de doorgedreven isolatie en ventilatie en door een grondige controle en nauwgezette opvolging van het ontwerp- en bouwproces. Voor hun pilootfunctie ontvangen de scholen van de Vlaamse overheid 235 euro/m2 bovenop de standaardsubsidie die volgens de financiële norm van toepassing is.

De rol van Agion binnen dit pilootproject
19 Vlaamse passiefscholen

Eind 2016 waren er 17 scholen van de 19 pilootprojecten in gebruik.

x
  • GO!
  • Officieel gesubsidieerde sector
  • Vrij gesubsidieerde sector

De twee overige projecten, Campus Oude God in Mortsel en het Bernarduscollege in Oudenaarde, zijn DBFM-projecten die nog in uitvoering zijn.
14 scholen van de 19 pilootprojecten hebben het certificaat ontvangen waaruit blijkt dat ze voldoen aan de criteria van de passiefhuisstandaard.

Opvolging en monitoring

Cover rapport passiefscholen Tijdens het ontwerp- en bouwproces detecteren AGION en een onafhankelijke kennisinstelling (Pixii) aandachtspunten waarover de passiefbouwprojecten een advies krijgen.
Bij de oplevering worden de projecten geëvalueerd op het behalen van de decretaal vastgelegde criteria. Het voldoen aan de criteria van de passiefhuisstandaard moet blijken uit een kwaliteitsverklaring.
Daarnaast volgt AGION de pilootprojecten gedurende twee jaar op en wordt er hierover ook gerapporteerd. Het rapport legt de focus op passiefbouw in scholen en wat de passiefbouwmethodiek betekent voor scholen.
Raadpleeg hier het eerste tussentijds rapport.