CAMPUS DE BEREN - ANTWERPEN

Meer weten?
Schoolgegevens
gemeente Antwerpen
provincie Antwerpen
onderwijsnet Gesubsidieerd Officieel Onderwijs
onderwijstype Basisonderwijs
Reguliere Financiering
Bouwprogramma

De nieuwe school houdt rekening met een stijging in leerlingenaantal. In de nieuwe basisschool is er plaats voor zes kleuterklassen en 10 lagere schoolklassen. In de nieuwe campus vind je op één locatie basisschool De Beren, de kinderopvang Neuze Neuze, een academie, Kind & Gezin en buurt- en sportverenigingen.
Het ontwerp gaat uit van een vrijstaand compact volume omgeven van buitenruimtes voor het kinderdagverblijf, de kleuters en de lagere schoolkinderen.
Over twee verdiepingen zijn de verschillende functies verdeeld en met elkaar verweven door middel van vele zichtverbindingen. Dit ontwerp zorgt ervoor dat peuters makkelijk de overgang maken van de kinderopvang naar de kleuterschool, en kleuters van de kleuterschool naar de lagere school. In het hart van het gebouw komen twee sportzalen die vanuit verschillende hoeken inzicht bieden. Lokalen worden omgevormd tot werkruimtes en gesprekslokalen.
Basisschool De Beren is een passiefschool (los van het pilootproject Passiefscholen). Een passiefschool is een zeer energiezuinige school waar het energieverlies zo klein mogelijk wordt gehouden.
Basisschool De Beren is een brede school. Dit betekent dat bepaalde ruimten breed inzetbaar zijn en gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld Kind & Gezin, voor vergaderingen, sportactiviteiten,... Door de school open te stellen voor buurtbewoners en het verenigingsleven, wordt de school het sociale hart van de buurt.